Petter Samuelsen Musikk Skole

Informasjon til kursdeltakere i Rogaland

VITENSKAP

En liten tankevekker – Hentet fra artikkel i Illustrert vitenskap:

“Musikk er ikke bare godt for ørene, men også for hjernen. Ny forskning viser at hjernesentre vokser hvis vi allerede som barn begynner å spille et instrument. Jo mer barnet spiller desto klokere blir det.”

 

Disse er hentet fra forskjellige artikler i innenlandske
og utenlandske artikler.

“Musikk gjør barn trygge i språk”.
“Musikk og kunst gjør elevene bedre i matte og språk”.
“Barn som driver med musikk, lærer bedre på alle andre områder i livet, konsentrasjonsevnen øker og den psykiske helsen blir bedre”.
“La barna øve seg smarte”.

Vitenskap: Kinesiske forskere har kommet fram  til at den verbale hukommelsen skjerpes når man øver på et instrument. En undersøkelse viser at barn med musikktrening er mye flinkere til å lære og huske ord.

Motto: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede

Agnestig – Vi Spiller Piano 1 – 2 – 3 Gir et godt grunnlag for hvilken som helst musikalsk retning du ønsker videre.

Hensikten er å servere det hele på en så appetitt vekkende måte at den musikalske matlyst hos elevene øker mens de forsyner seg.

 

“LEVENDE MUSIKK”

Viktig! For å kunne overføre et notebilde til klingende toner, og for virkelig å kunne forstå hva man spiller, kreves gode kunnskaper i musikkens elementer. Det er derfor viktig at man fortsatt holder god kontakt med teoriundervisningen. Det hender så lett at intrumentalstudiene innskrenker seg til spilling av stykke etter stykke. Teoriundervisningen vil bidra til allmennmusikalsk utvikling med dypere musikkforståelse som resultat, og som også vil være et fortrinn når en jobber med f.eks. Songwriting.

Studiemateriale skal bidra til en sunn pianistisk utvikling hos elevene, og stimulere til musikalsk aktivitet.

Videre har en utvidelse av tonaliteten begynt, foruten rene moll-melodier, forekommer kirketonearter i flere melodier. Noen småstykker av Maurice Karkoff vil tjene som en liten orientering mot vår tids musikk.
Kadensspill er viet stor oppmerksomhet. Hensikten er bl.a. å gjøre elevene fortrolige med de vanligst brukte akkorder i ulike tonearter som grunnlag for det første gehørspill.

Dette dekker alle kategorier musikk.

 

Piano & Keyboard Skolen


Close Menu